Op basis van leerplannen en contexten, communicatie en structuur.
Gebaseerd op het Europees Referentiekader.

+ eentalig leerwerkboek met contrastieve hulpmiddelen
(woordenlijsten per hoofdstuk in de handleiding)
+ perfecte vertaling van de leerplannen
+ nadruk op het communicatieve
+ aandacht voor grammatica en woordenschat
+ haalbare instapdrempel
+ aandacht voor de culturele component
+ aandacht voor internettoepassingen
+ audiomateriaal
+ veel aandacht voor creativiteit en spelmomenten
+ flexibele methode met mogelijkheid tot differentiëren
+ garantie voor update en vervolg van het lesmateriaal in een ruimer kader
+ handleiding

+ oplossingen van de oefeningen
+ extra lesmateriaal
+ extra spelletjes
+ pedagogische dossiers die de 'flash culturel' verder uitdiepen aan de hand van internet
+ jaarplan
+ evaluatiefiches
+ transcripties van alle luisterfragmenten
+ contrastieve woordenlijsten per hoofdstuk aangeboden als kopieerfiche

+ persoonlijk didactisch advies voor de docent
+ Algemeen
+ Auteurs: Griet Deca en Kim Hilgert
+ Alta Uitgeverij
info@altamedia.be
+ Mélange [00-12]
+ Mélange [13-24]
+ Mélange [25-31]
+ Mélange [32-37]
+ Mélange Avancé – Liberté
+ Mélange Avancé – Égalité
+ Guide du professeur
+ Downloads
+ Video's
+ Koppelingen
+ Didactisch platform - registreer u