Titel Administratieve Organisatie
Een ruime benadering
Auteur Carine Patfoort
ISBN-10 90 8579 012 3
ISBN-13 978 90 8579 012 9
Pagina’s 404
Verkoopprijs 38,00 € BTW incl.
Versch.datum 2007
   

 Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie. Een ruime benadering is een breed opgevat verzamelwerk dat ruime aandacht besteedt aan de interne organisatie van bedrijven en instellingen. De administratieve organisatie, wellicht de belangrijkste kritieke succesfactor van een degelijk beleid, is er in eerste instantie op gericht een optimale manier van besturen en werken te bereiken.

Deze publicatie werpt een kritische blik op het geheel van processen die daarvoor nodig zijn. Voor de studenten uit diverse richtingen vormt deze leidraad een wegwijzer in de waaier van informatiesystemen, technieken, hulp- en werkmiddelen die daarvan deel uitmaken. Diverse bronnen van theorieën en baanbrekend werk op het gebied van administratieve organisatie worden gebundeld tot een overzichtelijk studiegeheel. Dit kan de aanzet zijn tot een efficiënte toepassing op het toekomstige arbeidsterrein.

Carine Patfoort is Master in de Economische Wetenschappen. Ze is gewezen assistent UGent (Seminiarie voor accountancy en Seminarie voor bedrijfseconomie) en momenteel lector Bedrijfs- en Officemanagement aan de Arteveldehogeschool Gent.

 
+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen