Alta Media & Publishing bvba / Alta Uitgeverij is een zelfstandige uitgeverij voor de educatieve en wetenschappelijke sector, met name voor het hoger onderwijs en levenslang leren.
Het ontstaan van Alta Uitgeverij situeert zich in de passie van de verantwoordelijke uitgever voor het informatie-, media- en boekenvak.

Het uitgangspunt van Alta Uitgeverij is een kleine organisatie met grote flexibiliteit, dynamiek en vertrouwenswaardigheid in verband met het menselijke proces van productontwikkeling. Hier spelen hoofdzakelijk volgende topics : menselijke interactie, fundamenteel vertrouwen tussen uitgever en auteur voor de lange termijn.
Voor Alta Uitgeverij zijn dit essentiële waarden en criteria om het boeken- en informatievak te beoefenen.

Op de eerste plaats komt de aandacht voor ontwikkelingen en fondsvorming. Alta Uitgeverij tekent voor een fundamenteel vertrouwen op een draagvlak van professionaliteit en beroepsfierheid, een gedreven en gemotiveerde dynamiek en een groot engagement.

Meer informatie en toelichting kan op verzoek verkregen worden.
+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen