Titel Elementen van Bedrijfseconomie
Auteur Raymond De Bondt
ISBN-10 90 8579 013 1
ISBN-13 978 90 8579 013 6
Pagina’s 480
Verkoopprijs 48,95 € BTW incl.
Versch.datum 2006
   

 Elementen van Bedrijfseconomie De bedrijfseconomie bestudeert de economische aspecten van bedrijfskundige problemen die verband houden met algemeen beleid, strategie, aankoop, verkoop en financiering.

Elementen van Bedrijfseconomie verduidelijkt een aantal fundamentele micro-economische inzichten die een nuttige analyse en een bruikbare oplossing kunnen bieden voor uiteenlopende problemen in winstzoekende privébedrijven. De klemtoon ligt daarbij op prijs- en productiebeslissingen die inspelen op kenmerken van de vraag, de technologie en de marktconcurrentie.

In dit boek, dat een beperkte voorkennis economie vergt, volgen de verschillende begrippen en resultaten elkaar logisch op. Bovendien sluiten ze nauw aan bij recente wetenschappelijke beschouwingen, waaronder de moderne speltheorie.

De uiteenzetting hanteert eenvoudige optimalisatiemethoden en combineert goed gekozen numerieke gegevens met talrijke figuren en praktijkvoorbeelden.

Historische noten over vooraanstaande wetenschappers, zoals Nobelprijswinnaars economie, kruiden het verhaal.

Raymond De Bondt is gewoon hoogleraar aan het Departement Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie van de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij bedrijfseconomie en industriële organisatie doceert. Hij heeft een Ph.D. in Managerial Economics van de Kellogg School of Management van de Northwestern University en publiceerde talrijke bijdragen in de internationale wetenschappelijke vakliteratuur.

 

Mededeling bij "Elementen Van Bedrijfseconomie"
(10 feb 2009)

Er zijn 2 oplagen in circulatie van dezelfde 1e editie. De boeken zijn perfect naast elkaar bruikbaar. Retourneren van deze titel is niet mogelijk.

In de laatste oplage werden een aantal correcties uitgevoerd die een marginaal belang hebben. Het gaat hoofdzakelijk over kleine “typo’s”. Een enkele keer werd een alinea gewijzigd. Verder bestaat er geen enkel paginaverloop of –verschil.

Hier kan u de erratalijsten downloaden:

 
+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen