Titel Grondslagen voor de ontwikkeling van bedrijfsgerichte software
Auteur Guido Dedene
ISBN-13 978 90 8579 034 1
Pagina’s 272
Verkoopprijs 35,00 € BTW incl.
Versch.datum 3e gewijzigde druk, oktober 2013
   

 Bedrijfsgerichte Software Grondslagen voor de ontwikkeling van bedrijfsgerichte software is een didactisch werkstuk dat ontstaan is uit de ervaringen met het eerstejaarsonderwijs over de basisprincipes van software. Het geeft stap voor stap de eigentijdse opbouw weer van bedrijfsgerichte programma's. Dit wordt toegelicht in een zeer eenvoudige open source technologie. Er is geen enkele voorkennis van informatica nodig.

Guido Dedene werd na zijn studies als doctor in de Wetenschappen medewerker aan het computercentrum C.E.M. van de Belgische Boerenbond. In 1986 werd hij hoofddocent en later in 1995 hoogleraar Beleidsinformatica aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven. Hij doceert en verricht onderzoek op het vlak van methoden voor de systematische ontwikkeling en het beheer van bedrijfsgerichte informatie- en communicatiesystemen.

Binnen de faculteit is hij coördinator van het Fellows programma dat een expliciete verbinding maakt tussen onderzoek en industriële partners. Sinds 2000 bekleedt Guido Dedene een leerstoel “Ontwikkeling van Informatie- en Communicatiesystemen” als hoogleraar aan de Faculteit der Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Hij treedt op als gastspreker in bedrijfsgerichte opleidingen, onder meer aan de Vlerick School en in de Executive Master for Information Management te Amsterdam.

Guido Dedene was vele jaren actief in GUIDE and SHARE Europe, een Europese vereniging van talloze grote ICT-bedrijven. Hij begeleidt innovatieve bedrijfsprojecten (Inno.com, COLLIBRA, …) en is wereldwijd betrokken bij onderwijs- en onderzoeksprogramma’s rond de wetenschappelijke studie van innovatie in dienstverlening. Ook ontwikkelingsprojecten behoren tot zijn activiteiten.

 
+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen