Titel Marginalisering van zorgbehoevende ouderen
Auteur Guido Cuyvers
An Pintelon
ISBN-10 90 8579 011 5
ISBN-13 978 90 8579 011 2
Pagina’s 152
Verkoopprijs 19,50 € BTW incl.
Versch.datum 2005
   

 Marginalisering van zorgbehoevende ouderen In dit  boek wordt verslag uitgebracht van een drie jaar durend Europees Onderzoeksproject, CARMA, ‘Care for the aged at risk of marginalization’. De auteurs hebben ervoor gekozen om een breed publiek kennis te laten maken met de resultaten van dat onderzoek. Het is een boek dat het denken over de hachelijke positie van zorgbehoevende oudere mensen in onze Europese samenleving kan stimuleren. Er werd niet gekozen voor het format van een wetenschappelijk rapport, maar de betrouwbaarheid van de beschrijvingen was wel een grote zorg.  Naast een uitgebreid theoretisch kader i.v.m. het begrip sociale uitsluiting, vinden we ook een analyse van het thuiszorgaanbod. Verder vragen de auteurs zich af hoe adequaat de systemen en diensten voor zorgbehoeftige oudere mensen werken. Aan de hand van concrete hulpverleningssituaties worden de voorwaarden gedestilleerd waaraan een cliënt moet voldoen om goede zorg te krijgen. In het laatste hoofdstuk komen een uitvoerig pakket beleidsaanbevelingen aan bod die het resultaat zijn van drie jaar denken en onderzoeken over deze thematiek.

+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen