Titel Handboek productie- en logistiek management
Auteur Marc Lambrecht, Robert Boute en Nico Vandaele
ISBN-13 978 90 8579 035 8
Pagina’s 480
Verkoopprijs 58,00 € BTW incl.
Versch.datum 2016
   

 handboek productie- en logistiek management Handboek productie- en logistiek management. In het studiedomein productie- en logistiek management staat het transformatieproces van input naar output centraal en dit zowel in productiesectoren als in dienstenactiviteiten. De kernparameters van dit transformatieproces zijn: voorraad, doorlooptijd en outputritme. Het samenspel van deze factoren resulteert in een hele reeks bedrijfseconomische vraagstukken. Deze vraagstukken behandelen we in zes delen:

  • Inleidende beschouwingen over operationele transformatieprocessen
  • Voorraadbeheer
  • Bedrijfsmiddelenplanning
  • Capaciteitsplanning
  • Doorlooptijdbeheersing
  • Lean operations

In de behandelde thema’s wordt een evenwicht nagestreefd tussen enerzijds de wetenschappelijke benadering en anderzijds de praktische relevantie. De bedrijfseconomische invalshoek staat hierbij telkens centraal.
In het handboek werden er talloze voorbeelden, gevallenstudies, oefeningen en discussieonderwerpen ingelast. Het resultaat is een vlot leesbaar en nuttig overzichtswerk voor studenten en professionals in het domein van operations management.

 

Marc Lambrecht is emeritus van de onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica, onderzoeksgroep Productie en Logistiek van de KU Leuven.

Robert Boute doceert aan de onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica, onderzoeksgroep Productie en Logistiek van de KU Leuven, en aan de Technology & Operations Management Area van Vlerick Business School.

Nico Vandaele doceert aan de onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica, onderzoeksgroep Productie en Logistiek van de KU Leuven.

 + Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen