Titel Psychologie. Van ervaring tot gedrag
Auteur Guido Cuyvers
ISBN-13 978 90 8579 019 8
Pagina’s 396
Verkoopprijs 40,00 € BTW incl.
Versch.datum 2008
   

 Van ervaring tot gedrag Wat zet de ene mens ertoe aan om zich buitengewoon menselijk te gedragen, terwijl de ander zich schuldig maakt aan brutaal geweld? Waarom worden sommige personen overweldigd door hun problemen, terwijl anderen het geheim lijken te bezitten om tevreden en psychisch gezond door het leven te gaan? Om welke reden respecteren sommigen nauwgezet de regels van het levensspel, terwijl anderen die regels verwerpen?

Met deze vragen bevinden we ons op het terrein van de psychologie. Naast vragen over de psychologie als wetenschap willen we in dit werk vooral aspecten van het menselijk beleven en handelen verhelderen. Kernthema’s zijn de menselijke informatieverwerking, de motivatie, de persoonlijkheid, het leren en het zelfbeeld. Dit boek begeleidt de lezer tijdens zijn kennismaking met de algemene psychologie. Vertrekkend van concrete, herkenbare ervaringen, krijgt de lezer meer inzicht in de theorie.

Het handboek is bruikbaar voor verschillende leervormen. Het kan uiteraard gebruikt worden als een klassiek handboek ter ondersteuning bij de lessen van de docent. De docent beslist zelf welke oefeningen hij gebruikt om een diepgaande verwerking van de leerstof te stimuleren. Vervolgens kan het boek gebruikt worden voor zelfstudie. Aan het begin van elke module bevinden zich enkele denkoefeningen die de lezer stimuleren om eerst zelf over het thema na te denken. Aan het einde van elke module wordt hij trouwens uitgenodigd om te reflecteren over de vooroordelen, halve waarheden of zelfs verkeerde opvattingen die hij in de loop van de studie bij zichzelf ontdekt heeft. Denkvragen moeten de lezer op weg zetten naar een zinvolle, diepgaande en actieve verwerking van de leerstof.

Guido Cuyvers is verbonden aan de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel. Hij is er departementshoofd van het departement Sociaal Werk. Onderwijsvernieuwing, kwaliteitsontwikkeling en gerontologie zijn werkterreinen waarop hij als docent en onderzoeker actief is. Van zijn hand verschenen talrijke artikels en boeken op het vlak van psychologie, kwaliteitszorg en organisatiekunde.

 
+ Bedrijf
+ Contact
+ Bestellen